Mitä ovat terveyden ja hyvinvoinnin tunnusluvut?

Terveyspuussa käytettävät terveyden ja hyvinvoinnin tunnusluvut (indikaattorit) perustuvat valtakunnallisista tietopankeista Sotkanet ja Tilastokeskus saataviin tietoihin. Indikaattoritietoja päivittyy Sotkanetissa ja Tilastokeskuksessa pitkin vuotta, joten tiedot päivitetään Terveyspuuhun kahdesti vuodessa, kesä- ja joulukuussa.


Puun rakenne

Terveyspuussa on kolme puun haaraa, joihin on koottu nuorten, yleistä kuntalaisten ja aikuisväestön sekä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita.

Nämä 23 indikaattoria on visualisoitu lehtinä. Indikaattoreiden sisältämät tiedot on arvotettu lehtien väreiksi asteikolla 1-5. Lisäksi jokaisella lehdellä on eri muoto. Paras on tummanvihreä pyörehkö - ja huonoin vaalea kuihtunut lehti.

Juuriin valitut neljä indikaattoria kuvaavat kustannuksia asukasta kohden (€/ as) perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalitoimessa ja liikuntatoimessa. Juurilla on kolme eri pituutta: mitä pidempi juuri, sitä isommat kustannukset kyseisellä osa-alueella.

Sienet Terveyspuun ympärillä visualisoivat käyntimääriä ja hoitopäiviä (/1 000 as) perusterveydenhuollon avohoidon lääkäreiden vastaanotoilla, erikoissairaanhoidon avohoidossa, somaattisen (= muu kuin psykiatria) erikoissairaanhoidon hoitopäiviä sekä käyntejä perusterveydenhuollon suuhygienistilla ja hammaslääkärillä. Sienillä on kolme eri kokoa. Mitä suurempi sieni, sitä enemmän käyntejä.

Kaikissa Terveyspuissa indikaattorit löytyvät samasta kohtaa puuta tai sen ympäristöä. Valittujen lehtien, sienten ja juurten sisältämät indikaattoritiedot näkyvät numeraalisina taulukossa. Niiden raja-arvot perustuvat indikaattoripankkien sisältämien tunnuslukujen jakaumaan Suomen kunnissa.