Tietoa terveyspuusta

Terveyspuun tavoite on visualisoinnin avulla herättää sekä kuntalaisten että päätöksentekijöiden kiinnostus laajentaa entisestään tietämystä väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.

Terveyden ja hyvinvinvoinnin edistämiseen liittyvän viestinnän kehittäminen on yksi Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteistä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta toimii alueellisen terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmänä. Neuvottelukunnan aloitteesta terveys- ja hyvinvointitiedon visualisoinnin suunnittelu ja toteutus annettiin monitieteellisen Demola-tiimin tehtäväksi. Demola-tiimit koostuivat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoista. Kaksi tiimiä työstivät vuosina 2012 – 2013 Terveyspuun visualisoimaan alueellisen hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoja. Terveyspuun jatkokehittämisestä vuonna 2015 on vastannut Mainoskenttä.

Vaikka suomalainen väestö on terveempää kuin koskaan, väestöryhmien väliset terveyserot kasvavat. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on kaventaa terveyseroja. Tämä onnistuu vain alueellisen tason, kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteisin toimenpitein. Ehdotuksia käytännön toimenpiteiksi on koottu terveyden edistämisen alueellisen koordinaation toimeenpanosuunnitelmaan.

Lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan laajan hyvinvointikertomuksen valtuustolle vähintään kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus linjaa valtuustokaudelle kunnan painopisteet väestönsä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Painopisteiden valinta perustuu väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tunnuslukujen sisältämään tietoon. Kunnanvaltuusto hyväksyy painopisteet ja kunnan toimialat osana normaalia toiminta- ja taloussuunnitteluprosessiaan vievät painopisteiden edellyttämät toimenpiteet osaksi työntekijöidensä toimintaa.

Päätökset toimintakäytäntöjen muutoksista ja niiden vaikutuksista näkyvät terveyttä ja hyvinvointia kuvaavissa indikaattoreissa viiveellä.