Tunnusluvut: sienet

Puun ympärillä olevat sienet visualisoivat käyntimääriä ja hoitopäiviä (/1 000 as): käynnit perusterveydenhuollon avohoidon lääkäreiden vastaanotoilla, käynnit erikoissairaanhoidon avohoidossa, somaattisen (= muu kuin psykiatria) erikoissairaanhoidon hoitopäivät, käynnit perusterveydenhuollon suuhygienistilla ja perusterveydenhuollon hammaslääkärikäynnit.


Sienillä on kolme eri kokoa: mitä suurempi sieni, sitä enemmän käyntejä tai hoitopäiviä 1 000 asukasta kohden.

Indikaattorit eivät suoraan ota kantaa palvelujen paremmuuteen, koska palvelujen käyttöä määräävät monet tekijät. Esimerkiksi hoitotakuulain noudattaminen saattaa lisätä hoitopäivien määrää.


 • Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta
  Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset). [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1552)
 • Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa/ 1 000 asukasta
  Perusterveydenhuollon avohoidon hammaslääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden hammaslääkärikäynnit vastaanotoilla ja hammaslääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 2397)
 • Suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksissa (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1 000 asukasta
  Perusterveydenhuollon avohoidon muun ammattiryhmän kuin hammaslääkärin käynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden suun terveydenhuollon käynnit hammashuoltajien- ja hammashoitajien vastaanotoilla ja hammashuoltajien- ja hammashoitajien käynnit asiakkaan/potilaan luo. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 2398)
 • Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta
  Erikoissairaanhoidon käynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla: kaikkien erikoisalojen erikoissairaanhoidon käynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1560)
 • Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta
  Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Somaattinen tarkoittaa, etteivät mukana ole psykiatriset sairaalat. Erikoissairaanhoito tarkoittaa, etteivät mukana ole terveyskeskusten vuodeosastot. Mukana ovat kuitenkin terveyskeskusten erikoislääkärijohtoiset vuodeosastot. Sairaalahoitoon sisältyvät myös synnytykset. Jos lähtö- ja tulopäivä ovat samat, hoitopäivien lukumääräksi tulee yksi. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1259)