Tunnusluvut: juuret

Puun juuret visualisoivat kustannuksia (€/as) perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalitoimessa ja liikuntatoimessa.


Juurilla on kolme eri pituutta: mitä pidempi juuri, sitä isommat kustannukset kyseisellä osa-alueella.

Juuren pituus ei suoraan kerro paremmuudesta - isot kustannukset voivat heijastaa joko suurempaa palvelujen tarvetta, parempaa palvelujen saatavuutta tai kunnan terveyspoliittisia painotuksia. Myös kunnan ikärakenne sekä palvelujen tuotannon tehokkuus ja vaikuttavuus määräävät kustannuksia.


  • Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas
    "Perusterveydenhuolto" sisältää perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon ja avohoidon ml. hammashuolto, kouluterveydenhuolto ja koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Jos terveyskeskuksessa toimii erikoissairaanhoidon yksiköitä, niin nämä toiminnot kuuluvat tehtäväluokkaan erikoissairaanhoito, samoin psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1072)
  • Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas
    Tehtäväluokka "Erikoissairaanhoito" sisältää erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta, erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Mukaan lukeutuu myös erikoissairaanhoidon palvelujen osto kuntayhtymiltä. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1071)
  • Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas
    Indikaattori ilmaisee laskennallisen kuntien sosiaalitoimen nettokustannukset euroina asukasta kohti. [Sotkanet 21.1.2015] (Sotkanet id 1290)
  • Tilastokeskus / Liikuntatoimen nettokustannukset, euroa / asukas